Email:cnfuruide@gmail.comCông ty TNHH kim loại sản phẩm Hà Nam bạn bè

Công ty TNHH kim loại sản phẩm Hà Nam bạn bè

[[ProTypeListAndItems_UiLi]]
Liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH kim loại sản phẩm Hà Nam bạn bè

Thêm: khu công nghiệp Jingliu đường tân hương, Hà Nam

Con: ông chu

Tel:86-373-3686581

Pho:86-13608688156

Fax: 86-373-3686583

E-mail:cnfuruide@gmail.com

Web:www.cnfuruide.com